✅ Bộ Công an khám xét xưởng sản xuất ma túy, thu 20 tấn tiền chất, giữ nhiều người Trung Quốc