🏆Giải thể hình Men-Miss Physique Sinh viên TP.HCM mở rộng 29/09/2019-Vòng Bán Kết (Phần 1)