Trận đấu: Hoàng Anh, Duyên 4-2 Tâm, Trang.
Địa điểm: Sân số 3 – CLB Tennis Hoàng Long Q.GV.
Trận đấu đôi nam nữ cũng là trận đấu cuối cùng trong ngày 25/08/2019. Ngày mà đông đủ thành viên lên tham gia và phải thêm sân, thêm giờ để đáp ứng.

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://tracyhyde.net/category/du-lich/