Giờ NHA: Trong di chúc, HCM đau lòng vì thấy sự bất hòa giữa các đảng CS anh em, hy vọng đảng ta khôi phục lại sự đoàn kết. Nhưng nằm ở lăng Ba Dình, xác ông chứng kiến Tàu Cộng đánh VC tơi bời trong 10 năm từ năm 1979; đánh trận Gạc Ma năm 1988; và từ năm 2014 tìm cách chiếm dầu khí ở thềm lục địa và vùng đặc khu kinh tế của VN. Muốn tồn tại thêm một thời gian, Tổng-tịch Trọng phải dẹp một trong 3 KHÔNG là (phải) cho một nước khác đặt căn cứ quân sự ở VN, vừa giữ thể diện vừa giữ đảng. Trả lời câu hỏi “thoát Trung thoát Cộng” của một khán thính giả.

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://actingschoolrome.com/category/du-lich/