Tiến sĩ bố láo! HCM là tổ trung hưng thứ ba của dân tộc Việt, chỉ sau Ngô Quyền và Lê Lợi? Còn các danh nhân dựng nước và giữ nước khác trong mấy ngàn năm lịch sử VN thì sao? Một kẻ bán nước, nô lệ tư tưởng ngoại lai và đưa ngoại bang vào giết anh em, đánh cho Liên Xô cho Tàu thì không xứng đáng làm người Việt, tại sao tiến sĩ sử gia Trần Đức Cường gọi HCM là tổ trung hưng thứ ba? HCM là đệ nhất tổ phá nát đất nước, hơn cả Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống!

———————————————————————

Nếu bạn thích video này, xin bấm nút SUBSCRIBE để nhận video mới khi chúng tôi đưa lên.
Xin nhớ bấm LIKE cho video và viết nhận xét nếu bạn thích.

———————————————————————

Muốn xem thêm, hãy viếng:
To see more, visit:

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://tracyhyde.net/category/suc-khoe/