Tuy Việt Nam cũng đang dần nổi tiếng hơn ở Hàn Quốc nhưng vẫn còn rất nhiều người Hàn không biết là Việt Nam có nét văn hóa rất giống mình…
Nếu như chưa đi Việt Nam, họ sẽ nghĩ về Việt Nam là một nước Đông Nam Á, chắc là sẽ… ăn bốc? Hehe đùa thôi…

#ASINGDIDAIHAN #DUHOCHANQUOC
——–
Instagram: tony.totonthanh |
Facebook: Tô Tôn Thành |
Youtube channel: A SÍNG ĐI ĐẠI HÀN |
FC Facebook group: TRẮNG |
Email (business only): tonthanhtv@gmail.com

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://tracyhyde.net/category/giai-tri/