#92 Chuyên Đề Kê Khai, Minh Bạch Tài Sản Thu Nhập Của Cá Nhân

🌈 Số trang: 150

Bạn cần tải tài liệu này, vui lòng inbox tại:
——————————–
Chuyên đề Kê khai, minh bạch tài sản thu nhập cá nhân Thưa Quý vị bạn! Đảng Nhà nước ta xác định tham nhũng vấn nạn xã hội, “căn bệnh” đe dọa tồn vong chế độ Phòng ngừa tham nhũng đóng vai trò quan trọng pháp luật phòng, chống tham nhũng Việt Nam Một biện pháp phòng ngừa tham nhũng hữu hiệu việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cán bộ, công chức, viên chức Một nguyên nhân nảy sinh tham nhũng suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, cán bộ, đảng viên có chức, có quyền Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” rõ “Một phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, có đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể số cán cao cấp, suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống với biểu khác phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hội thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng” Tham nhũng nảy sinh, tồn hư hỏng, biến chất người có chức quyền mà người giao thực công vụ bình thường sử dụng quyền hạn, công vụ mà phải thực lợi ích chung xã hội lại bị lạm dụng vào mục đích trục lợi cho riêng cá nhân Mục đích việc kê khai tài sản, thu nhập để quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết tài sản, thu nhập người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập người đó; phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức góp phần phòng ngừa ngăn chặn hành vi tham nhũng Chính vậy, việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cán bộ, công chức cần thiết nhằm quan chức kiểm soát tài sản cán bộ, công chức Trong trường hợp xảy tham nhũng, cán bộ, công chức, viên chức không chứng minh nguồn gốc tài sản tài sản tham nhũng Ngày 03/01/2014 Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW tăng cường lãnh đạo Đảng kê khai tài sản kiểm soát kê khai tài sản Chỉ thị nêu rõ “Kê khai kiểm soát việc kê khai tài sản giải pháp quan trọng công tác phòng, chống tham nhũng” Chỉ thị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng phải tăng cường lãnh đạo để thống nhận thức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định Đảng, Nhà nước Qua đó, phát huy tính tự giác, trung thực ý thức trách nhiệm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức việc kê khai tài sản; phát huy vai trò, trách nhiệm quan, tổ chức, đơn vị người đứng đầu việc tổ chức thực quy định Đảng, Nhà nước kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản Xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ quan, tổ chức, đơn vị người đứng đầu Các cấp ủy, tổ chức đảng phải lãnh đạo, thực nghiêm túc việc kê khai công khai kê khai tài sản theo quy định pháp luật Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản theo quy định pháp luật phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, thời hạn Chi ủy tổ chức việc công khai kê khai tài sản đảng viên thuộc diện phải kê khai sinh hoạt chi Cấp ủy tổ chức công khai kê khai tài sản cấp ủy
——————————–
🎁 Quà tặng Kho Sách Nói Phát Triển Bản Thân – Kỹ Năng Sống:
——————————–

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://tracyhyde.net/category/kinh-doanh/