Ai đó "gửi" 22 đứa trẻ ở cổng chùa nửa đêm, sư thầy Vĩnh Long đem về nuôi như con ruột | Hoàng Lê