AirVisual lên tiếng về lời kêu gọi khởi kiện ông Vũ Khắc Ngọc (VOA)