Mô hình thành lập nhóm nông hộ cùng chăn nuôi gà lai Đông Tảo đã mang lại hiệu quả cao, những thành viên cùng chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn con giống, đầu ra tiêu thụ. Đặc biệt hơn là việc cho gà ăn thóc mầm trước khi xuất bán, giúp giảm lượng mỡ ở gà và giúp thịt gà săn chắc hơn.

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/giai-tri