[Audio Truyện Gay] Hai Chú Cháu
Hùng hỏi chuyện này nhiều lần rồi, lần nào chú cũng nói là chú đang đợi người yêu, người yêu của chú là nghệ sĩ, nghệ sĩ thì phải đi đây đi đó hát cho đời vui, người yêu của chú có hứa quay về tìm nên chú cứ đợi cứ chờ, mà bảy năm nay Hùng có thấy nghệ sĩ nào đến thăm chú đâu. Kỳ hết sức, nghệ sĩ nói thì phải làm, chứ để chú chờ mong như vầy hoài, coi sao được?”

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/giai-tri