Bạch tuột nướng sa tế/ẩm thực miền tây.Grilled octopus satay.