Đất vườn diện tích 1830m2 trên sổ đỏ. Diện tích thực tế hơn 2000m2. Bao gồm mặt đường 2 đầu mỗi đầu 9m. Liên hệ nhà hiền quyết 19 thôn 1 hoà nịn di linh lâm đồng. Sdt 0382798642

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://tracyhyde.net/?cat=2