* Nguyên Liệu
Nếp : 400gr
Thịt heo : 150gr
Đậu xanh không vỏ : 180gr
Lá chuối 33cm x 25cm
Đường :2gr + Muối 3gr + Tiêu + đầu hành lá
* Ingredients
Glutinous rice: 400gr
Pork: 150gr
Green beans without skin: 180gr
Banana leaves 33cm x 25cm
Sugar: 2gr + Salt 3gr + Pepper + green onion

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://tracyhyde.net/category/giai-tri/