CASE 136 : BÁNH NHAU PHỤ
Bánh nhau phụ là 1 dạng bất thường hình thể bánh nhau mà khi đó một hay nhiều thùy nhỏ của bánh nhau tách biệt so với phần bánh nhau chính. Thùy phụ có liên hệ với bánh nhau bởi một hoặc nhiều nhánh mạch máu. Dây rốn cắm vào bánh nhau chính.
Thai kỳ có bánh nhau phụ không làm tăng nguy cơ bất thường thai. Nguy cơ chính nằm ở lúc chuyển dạ. Trong trường hợp mạch máu nối giữa phần chính của bánh nhau và thùy phụ trình diện trước lỗ trong cổ tử cung ( mạch máu tiền đạo ) có thể gây chết thai khi chuyển dạ. Ngoài ra thai phụ còn có nguy cơ xuất huyết sau sinh do sót nhau. Bởi vậy việc đánh giá bánh nhau phụ ở siêu âm tiền sản cần được thực hiện để tránh được những nguy cơ khi chuyển dạ.
Chẩn đoán bánh nhau phụ trên siêu âm cần phân biệt với cơn gò tử cung ( thường mất sau 30p ) hay những trường hợp diện bánh nhau bám rộng – trên 1 mặt cắt không diễn giải được mối liên hệ giữa 2 phần bánh nhau. Khi đó cần phải quét đầu dò hết diện bánh nhau để chắc chắn 2 phần bánh nhau vừa thấy được trên 1 mặt cắt không liên tục.
Case lâm sàng thai 24w – Bánh nhau phụ mặt trước tử cung. Phần chính bánh nhau bám mặt sau tử cung và có dây rốn cắm vào 1/3 trên. Mạch máu nối giữa thùy chính và thùy phụ băng qua đáy tử cung . Trường hợp này không có mạch máu tiền đạo. Tuy nhiên cần thông báo trước cho bs sản khoa biết để tránh nguy cơ xuất huyết sau sinh do sót nhau.
Tham khảo :

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://tracyhyde.net/category/suc-khoe/