Bắt giữ 3 “đạo tặc” đột nhập phòng khám lấy tài sản