Bé bị cảm lạnh, bệnh đậu lào, ốm lâu ngày phải làm gì?