Bị nghi ngờ ăn cắp vặt, Lâm Vỹ Dạ giận tím mặt đòi đánh Tuấn Dũng | Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2019