Được ví như Sa Pa của vùng Đông Bắc với cảnh đẹp thiên nhiên, các lễ hội đậm đà bản sắc dân tộc, Bình Liêu – Quảng Ninh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch bền vững.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://actingschoolrome.com/category/du-lich/