Cây bưởi xào lá. Lá già rụng một phần. Ngọn đứng hoàn toàn.
Quy trình xử lý:
bón gốc 4-5 Kg lân nung chảy
2-3 Kg Kali
Lá phun MKP 2 Kg/ phuy + 1 Kg Starvifa Bloom 3 lần cách nhau 5-7 ngày.
Xử lý vào ngày 8/10/2019

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://tracyhyde.net/category/lam-dep/