Măng ớt Mù Cang Chải có đặc trưng riêng và được nhiều người ưa thích, là măng rừng, bà con người Mông đi hái về bán để muối làm măng ớt. Đặc biệt loại măng này chỉ có ở Mù Cang Chải.
Mu Cang Chai chili shoots has its own characteristics and is popular with people, including forest shoots, Mong people go to pick and sell to make salt to make chili bamboo shoots. Especially, this kind of bamboo shoot is only available in Mu Cang Chai.

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://tracyhyde.net/category/giai-tri/