Việt Mỹ Atlanta nói về cuộc sống người Việt tại Mỹ và tại quê nhà -Cái Chết Container, suy nghĩ đổi đời thế nào là thích hợp. Đừng thấy – Người ta ăn khoai, mình lại vác mai đi đào – nhất là nơi xứ xa, với pháp nhân bất hợp pháp, văn hóa xa lạ, khó bảo toàn tính mạng, tài sản và khó có hạnh phúc hay thực hiện được ước mơ.

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://tracyhyde.net/category/kinh-doanh/