CHẤN ĐỘNG THẾ GIỚI: Trung cộng đối diện đợt tổng biểu tình lớn nhất lịch sử vào ngày quốc khánh