Chiếm đất và những sai phạm của Đoàn Văn Tuấn chuyên viên nghiên cứu phòng tài nguyên và môi trường UBND Tỉnh Bắc Ninh. 10 Năm vẫn chưa được giải quyết. Sđt người bị chiếm: 0989143870

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://tracyhyde.net/?cat=2