Chiếm Đoạt Tài Sản Của Người Khác, Bị Quỹ Dữ Sát Hại Thảm Khóc… Nhân Quả Báo Ứng Không Sai Một LyChiếm Đoạt Tài Sản Của Người Khác, Bị Quỹ Dữ Sát Hại Thảm Khóc… Nhân Quả Báo Ứng Không Sai Một Ly
————————————————————–
Sinh nghiệp thì phải trả nghiệp. Chúng ta sẽ không bao giờ xóa đi được những điều tội lỗi mà chúng ta đã gây ra. Nhưng chúng ta có thể làm giảm nghiệp của mình bằng cách tu tâm tích đức. Đức tăng thì nghiệp giảm. Đức Phật khuyên ta phải sống thiện, làm nhiều việc tốt, vì cộng đồng và luôn giúp đỡ người khác… Sống thiện giúp ta tích được đức và giảm được nghiệp. Có như vậy, con người mới có thể được soi rọi bởi những điều đúng đắn.
► Đăng ký Kênh miễn phí:

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://tracyhyde.net/category/kinh-doanh/

2 Comments

  1. 신동훈 02/09/2019
  2. Thuy Ngo 02/09/2019

Add Comment