Chính quyền xã Hà Tân (Hà Trung, Thanh Hóa) tự ý phá núi Đồng Chợ