CHỢ CÁ BÌNH ĐIỀN.đi chợ sò ốc lớn nhất sài gòn mua ốc mỏi chân vì quá lớn.