Đây là chợ mốc 53 cách thác Bản Giốc 1 km, Hiện Tại đang cấm biên gới nên không cư dân 2 bên không được phép qua mốc. Kế hoạch anh em tôi định làm video thác Bản Dốc bên phía nước bạn bất thành. vậy anh em tôi chỉ quay được cảnh bán hàng tại chợ mốc 53, Mời các bạn xem video.!

————————————–
Khám phá những vùng đất mới.
Đặc sản vùng miền.
Phong tục tập quán.
Link Facebook:

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://tracyhyde.net/?cat=2