Cho,á,ng với Khối tài sản kếch xù của bố con NSND Hoàng Dũng – Quốc Trường trong Về nhà đi con