Xôi sầu riêng nguyên múi 80k bán tại địa chỉ 77 Tôn Thất Đạm, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
THANKS FOR YOUR WATCHING
FOLLOW US:
Facebook: (Sài Gòn Đa Sắc)
CONTACT: Email: saigoncolorful0909@gmail.com
Phone: 0977.309.927

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://tracyhyde.net/category/lam-dep/