Cơm cuộn hàn cuốc, Máy cắt siêu nhanh / Ẩm thực núi / Món ăn đường phố / Sưu tầm