con trâu tài sản quý giá của người nông dân | Trìu Tây Bắc
Con trâu là động vật luôn đi gắn lền với cuộc sống, lao động của người dân miền núi đặc biệt là người nông dân.
Nên con trâu luôn đáng yêu và được người nông dân hết sức quý trọng.
Đăng ký kênh:
#triutaybac
#conTrâu

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://tracyhyde.net/category/kinh-doanh/