Công an bắt mại dâm kiêm dàn cảnh trộm tài sản tại Bình Chánh. Có lỗ chuột hay còn gọi là lối đi bí mật mà các đối tượng thiết kế để thực hiện “ảo thuật”trộm cắp tài sản , anh em xem cho kỹ để mà cảnh giác

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://tracyhyde.net/category/kinh-doanh/