– Cục sì lầu ông bê lắp, cục sì lầu là ông bê lắp
– Cục xì dầu ăn phê lắm, xì dầu là ăn phê lắm.
-Nào mỉnh cùng lên xe bus, nào mình cùng đi xe khách.
– Bò 1 sừng là con tê giác, thằng Đạt là con tê giác, Đạt nhiều sừng còn hơn tê giác.
– Đầu sạch gầu phong lê thấp sạch gầu là phong lê thấp.
– Bọn nhà giàu thì phong lê thấp, nhà nghèo sừng lên nhanh lắm.
– Cục sì lầu ông bê lắp, cục sì lầu là ông bê lắp
– Cục sì lầu ông bê lắp, cục sì lầu là ông bê lắp

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://tracyhyde.net/category/suc-khoe/