CƯỜI BẬT NGỬA khi người NƯỚC NGOÀI lần đầu ăn SẦU RIÊNG và màn CHÉM tiếng Anh CỰC HÀI của Thầy Phó