Thời gian làm việc liên tục: 100 phút trở lên (120m2 trở lên)
Dung lượng Pin: 320mAh
Tạo tường ảo: Có
Lập bản đồ: Có
Tiếng ồn: Khoảng 55
Thể tích hộp bụi: 450ml
App hỗ trợ: Có

Bạn có thể tham khảo và mua sản phẩm tại

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://tracyhyde.net/category/cong-nghe/