Donate xin vui lòng vào địa chỉ:
Bình luận về danh hiệu kỳ quặc này, TS Hồ Bất Khuất nói “Nữ hoàng văn hóa tâm linh” là một khái niệm được lắp ghép rất ẩu. Ông thừa nhận trong tâm linh có yếu tố văn hóa, bởi nó hướng tới cái thiện, cái đẹp, nhưng “sòng phẳng với nhau thì không có thứ gọi là Nữ hoàng văn hóa tâm linh, nó giống như một danh từ được bịa đặt”
#Muônmặtchuyệnđời
#Nữhoàngvănhoátâmlinh
#Sốccộngđồngmạng

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://tracyhyde.net/category/suc-khoe/