Dầu chùm ngây Moringa D3 – Hấp thu canxi, Baby cao lớn