Vồ Bồ Hong: cao 705 m, cao nhất. Tương truyền, vì khi xưa có nhiều côn trùng gọi là bồ hong đến đây sinh sống nên có tên này. Ở trên vồ, có tượng thờ Ngọc Hoàng Thượng đế, năm 2017 được trùng tu xây cất kiểu mái đình đặt tên là Điện Cửu Huyền. Có rất đông bà con cô bác đến tham quan, dâng cúng phẩm vật, lễ bái.

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://tracyhyde.net/category/du-lich/