Tất cả các linh mục đã được khuyến khích đưa anh chị em giáo dân di tản. “Họ có thể sống hòa hợp với người Kurd Hồi Giáo, nhưng không sống nổi với người Thổ. Chúng tôi cho họ quyền quyết định dựa trên tình hình thực tế,” Đức Tổng Giám Mục cho biết.

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://tracyhyde.net/category/cong-nghe/