Em Cò lên kế hoạch xử lý chị Đại đã trấn đồ ăn đồ chơi của mình