Để mở đất ở cấp chưa được 40.
– Khi bạn chỉ sài duy nhất 1 điện thoại Adroid : Bạn chỉ cần qua nhà lv40 nào đó chưa mở đất rồi về thật nhanh.Tải 2 phần mềm đổi Ip của máy adroid là openVPN for Adroid and OpenVPN conect Chi tiết Coi ở video “Cách trồng cây trên đất chưa mở” nhé.
– Khi có 2 điện thoại : 1 phát wifi 1 vào farm. Bên phát wifi hạ xuống 2G. Bên Farm qua nhà lv40 nào đó rồi bấm hình ngôi nhà 🏠 bên góc trái phía dưới để về thật nhanh.
Chúc thành công ạ. 😊 😊😊

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/giai-tri