Gia đình phép thuật | Tập 52 | Vì cái dụng cụa phép thuật của Hoa Hồng Đen, Hoàng Lan bị biến hóa tạo ra hàm răng thỏ. Hoàng Lan sẽ giải thích như thế nào khi xuất hiện trước mọi người? Ye Ye tập trung cố gắng tìm ra cách hóa giải cho Hoàng Lan.

Diễn viên: Vân Trang, Kim Xuân, Việt Anh, Đình Toàn,

Website: www.hplus.com.vn
www.htvonline.com.vn
Facebook Fanpages:

Google Plus:

YouTube Channels:

AppStore:
iOS –
Android –

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/giai-tri