Gia đình phép thuật | Tập 53 | Vì dụng cụ ảo thuật cho bọn trẻ, Hoa Hồng Đen đã thu phục được Suri. Hoa Hồng Đen buộc Suri phải theo phái Ma Nữ, nghe theo sự điều khiến của phái Ma Nữ. Suri đã đồng ý đeo chiếc nhẫn ảo thuật do Hoa Hồng Đen đeo cho.

Diễn viên: Vân Trang, Kim Xuân, Việt Anh, Đình Toàn,

Website: www.hplus.com.vn
www.htvonline.com.vn
Facebook Fanpages:

Google Plus:

YouTube Channels:

AppStore:
iOS –
Android –

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/giai-tri