Gia đình phép thuật | Tập 54 | Su ri bắt đấu có tính khí hung hăng, nói năng hỗn xược với cô giáo, có thái độ kỳ quặc đối với bạn bè. Hoàng Lan cùng các bạn đều ngạc nhiên trước thái độ của Suri. Ông MaBaram có thể làm gì giúp Suri thoát khỏi sự hung ác của Hoa Hồng Đen.

Diễn viên: Vân Trang, Kim Xuân, Việt Anh, Đình Toàn,

Website: www.hplus.com.vn
www.htvonline.com.vn
Facebook Fanpages:

Google Plus:

YouTube Channels:

AppStore:
iOS –
Android –

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/giai-tri