Gia đình phép thuật | Tập 57 | Nhờ khỏ năng phép thuật của mình, Ông Mây đã giúp gia đình ông MaBaram thu phục được Hoa Hồng Đen. Không vui mừng trước thông tin này, ông MaBaram lại thấy khó chịu khi ông Mây quyết định ở lại tham quan thế giới loài người mà không chịu quay về thế giới phép thuật.

Diễn viên: Vân Trang, Kim Xuân, Việt Anh, Đình Toàn,

Website: www.hplus.com.vn
www.htvonline.com.vn
Facebook Fanpages:

Google Plus:

YouTube Channels:

AppStore:
iOS –
Android –

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/giai-tri