Giải Mã Mệnh Yểu NGÔ ĐÌNH DIỆM Hay Ngày Tàn NGUYỄN VĂN THIỆU Qua Phong Thủy Của DINH ĐỘC LẬP
Dinh Độc Lập (nay là dinh Thống Nhất) là một tòa kiến trúc đẹp và uy nghi bậc nhất, là biểu tượng của chế độVNCH . Kể từ ngày “khai sinh”, tòa nhà đó chứng kiến nhiều dấu mốc lịch sử của đất nước, được đặc cách xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Người ta truyền rằng Dinh Độc Lập nằm trên thế đất Phong Thủy trấn yểm cho nên những nhân vật cư ngụ trong Dinh chẳng ai được lâu dài.

Nguồn: https://tracyhyde.net/

Xem thêm bài viết: https://tracyhyde.net/category/giai-tri