GIÁM ĐỐC ALIBABA ĐẬP ĐIỆN THOẠI CỦA NHÂN VIÊN TRONG CUỘC HỌP VÌ QUÊN KHÔNG TẮT CHUÔNG