Giáo xứ HơMoong Kơtu – Giáo Phận Kon Tum, Làng Đắk Yo, Sa ThầyGiáo xứ HơMoong Kơtu – Giáo Phận Kon Tum, Làng Đắk Yo, Sa Thầy – Chào Đón Đức Cha Aloisiô đến ban Bí Tích Thêm Sức cho 457 em trong giáo xứ.

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://tracyhyde.net/?cat=2

Add Comment