HACK NÃO 1500: RỐI NÃO HAY THÔNG NÃO? | HỌC TỪ VỰNG BẰNG ÂM THANH TƯƠNG TỰ?



yo! đố ai đếm được lá rừng / đố ai cấm được (ha)na đừng iu nuii hehe lại một chiếc review như lời đồn nữa nè. lần này là một quyển sách siêu…

source: https://tracyhyde.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://tracyhyde.net/category/du-lich/

Add Comment